Klinisk patologi och cytologi

Medilabs service omfattar patologi med specialisering på bland annat dermatopatologi och gastrointestinal patologi. Den cytologiska diagnostiken omfattar såväl punktionscytologi som exfoliativ cytologi.

Vårt laboratorium för klinisk patologi och cytologi är volymmässigt ett av de största laboratorierna i Skandinavien.

Vår målsättning är att ge en säker och snabb diagnostik av inkomna prover. SYNLAB Medilabs läkare deltar i regelbundna konferenser på plats eller via telepatologi.

Vi erbjuder även patologilaboratorier från hela landet att skicka färdigpreparerade glas för diagnostik av såväl patologi som cytologi.

Punktionsmottagning
Sedan 2018-08-25 utför vi inte längre punktioner och punktionsmottagningen har upphört.

Erbjuds här:

Medilab Klinisk patologi och cytologi
Telefon: 08-123 192 00
Adress: Nytorpsvägen 28

Provtagningsanvisningar

Här hittar du information om analyser och provtagningsanvisningar.

Remittentinformation

Medilab vill vara en tillgång för hälso- och sjukvården genom att erbjuda en kostnadseffektiv och snabb laboratorieservice.

Aktuell information

Aktuell information och nyheter om vår verksamhet.

Svarsrutiner och provsvar

Med svarstid menas laboratoriets hanteringstid exklusive transporttid för prov och provsvar.

Provmärkning

Socialstyrelsen har gett ut bestämmelser för hur märkning ska göras. Nedan följer ett citat ur dessa bestämmelser (SOSFS 1989:1, punkt 7.2).

DiBiCol

DiBiCol® - metod för test av inflammatorisk tarmsjukdom har utgått ur analyssortimentet

Ackrediteringsuppgifter

Laboratoriet är ackrediterat enligt SS-EN ISO 15189:2012

Synpunkter och klagomål

Här kan du kontakta oss via e-post för att lämna synpunkter och klagomål.


Kontaktpersoner och läkare vid avdelningen för Klinisk patologi och cytologi

 

Per-Ove Sandberg 
Chefläkare, Laboratoriechef
Medilab
per-ove.sandberg@synlab.se
Emelie Edvigsson
Verksamhetschef
Medilab
08-123 192 45
emelie.edvigsson@synlab.se
Servet Eken
Specialistläkare
Medilab
servet.eken@synlab.se
Christina Ekström
Överläkare
Medilab
Britta Löfdahl
Överläkare
Medilab
Åke Öst
Överläkare 
Medilab

 

Kontaktuppgifter

Medilab Klinisk patologi och cytologi
Nytorpsvägen 28
08-123 191 00