Svarsrutiner och provsvar

Elektroniska svar levereras till kunder med journalsystem som kan ta emot mikrobiologisvar.

 

LabPortalen

Medilab erbjuder även ett alternativ till de remittenter som har journalsystem som inte kan ta emot elektroniska svar - alternativet är via InfoSolutions LabPortalen.
Där finns beskrivning av hur man ansluter sig samt kontaktinformation.

Medilab skickar provsvaren kostnadsfritt till LabPortalen i de fall vi har en överenskommelse med remittenten. Vår förhoppning är att det kommer att ersätta faxsvar, telefonsvar och på sikt även papperssvar.

 

Önskas uppgift om analysmetoder kontakta

Mattias Karlsson, Verksamhetschef
mattias.karlsson@synlab.se

Ulla Östergren, Överläkare
ulla.ostergren@synlab.se

 

Vissa fynd telefonbesvaras. Ange alltid lämpligt telefonnummer på remissen så vi kan komma i kontakt med remittenten eller mottagningen.

Erbjuds här:

Medilab Klinisk mikrobiologi
Telefon: 08-123 191 20
Adress: Nytorpsvägen 30