Packning och transport av mikrobiologiska prover

Följ alltid den information som lämnas i provtagningsanvisningarna.

 

Generella riktlinjer

 

Transport av mikrobiologiska prover