Provtransport

De flesta prov bör anlända till laboratoriet inom ett dygn efter provtagning. Flertalet prov ska kylförvaras i väntan på transport.

För odling av shigella och gonokocker är en kort transporttid av avgörande betydelse.

Malariaprov räknas som akutprov och bör komma till laboratoriet inom en timme. Ta kontakt med Karolinska Universitetslaboratoriet innan provtagning.

Urinodlingsprov i borsyrerör kan transporteras utan kyla och bör nå laboratoriet inom två dagar.

PCR-analys av Chlamydia trachomatis och Gonokocker, genitala prov, urinprov och ögonprov får förvaras i rumstemperatur om det når laboratoriet inom 14 dagar.

Blod i EDTA-rör, t ex för HCV-PCR, förvaras i rumstemperatur.

Prov som biltransporteras sätts i ställ i transportlåda med kylklamp. Remissen viks och läggs bakom stället. Prov som biltransporteras från mottagning utan transportlåda, packas i transporthylsa och vadderad transportpåse med kylklamp. Prov som postbefordras läggs i transporthylsa och frankerad, vadderad transportpåse.

Observera att prov inte ska postas på fredag, lördag eller dag före helgdag.

För detaljerade anvisningar se respektive analys i Provtagningsanvisningar.

Erbjuds här:

Medilab Klinisk mikrobiologi
Telefon: 08-123 191 20
Adress: Nytorpsvägen 30