Provtagningsmateriel

Här hittar du information om provtagningsmaterial. Serviceavdelningens rekvisitionsnummer finns angivet inom parentes.

 

Urinprovrör, vit kork, rund botten
(rekv nr 210)

Används för:
- Urinodling
- Mycoplasma genitalium-DNA
- Ureaplasma-DNA

Borsyrerör
(rekv nr 209)

Används för:
- Urinodling, prov som transporteras utan kylning

Bakt set, rosa kork
(rekv nr 203)

Används för:
- Odling från sår, sekret, mjukdelar, ögon, svalg etc. 
- Faecesodling
- Gonorréodling (ej klamydia och gonorré-DNA)
- Jästsvampsodling

Bakt set, blå kork
(rekv nr 204, alternativt nr 206 för barnprovtagning)

Används för:
- Nasopharynxodling

Bakt set, orange kork
(rekv nr 205)

Används för odling från:
- Uretra
- Öga
- Öra (hörselgång)

Faecesrör, brun kork
(rekv nr 208)

Används för:
- Clostridium difficile-toxin
- Faecesparasiter (ej springmask)
- Helicobacter pylori-antigen
- Gatroenteritvirus-RNA/DNA (inklusive norovirus-RNA)

Glasrör
(rekv nr 214)

Används för:
- Svamp (dermatofyter), DNA-påvisning och odling

Sputumburk och ytterburk
(rekv nr 213)

Används för:
- Sputumodling
- TB (mykobakterier)

Multi-collect provtagningsset
(rekv nr 212)

Används för:
- Chlamydia trachomatis- och Gonokock-DNA

Virusset, grön kork, tjock pinne

(rekv nr 216)

Används för prov från svalg, blåsor etc. för:
- Virus (t.ex. gastroenteritvirus)-RNA/DNA
- Mycoplasma pneumoniae-DNA
- Chlamydophila pneumoniae-DNA
- Pertussis-DNA

Virusset, grön kork, tunn pinne

(rekv nr 217)

Används för prov från nasofarynx för:
- Virus (t.ex. influensa- och RS-virus)-RNA/DNA
- Pertussis-DNA
- Chlamydophila pneumoniae-DNA
- Mycoplasma pnemoniae-DNA

Gelrör, gul propp
(tillhandahålls av kund)

Används för:
- Serologisk analys

 

EDTA-rör
(tillhandahålls av kund)

Används för:
- Hepatit C-virus-RNA

 

Biopsirör
(rekv nr 221)

Används för:
- Helicobacter pylori biopsi
OBS! Frysvara