Provtagningsmaterial

Medilab tillhandahåller och skickar provtagningsmaterial, remisser och förfrankerade transportpåsar kostnadsfritt till kunder.

 

Serviceavdelningens rekvisitionsnummer finns inom parentes.

 

Urinprovrör, vit kork, rund botten
(rekv nr 210)

Används för:
- Urinodling
- Mycoplasma genitalium, DNA
- Ureaplasma, DNA

Borsyrerör
(rekv nr 209)

Används för:
- Urinodling, prov som transporteras utan kylning

Bakt set, rosa kork
(rekv nr 203)

Används för odling av:
- Sår, Sekret, mjukdelar, ögon, etc. Allmän odling
- Faeces t.ex. Salmonella
- Svalg t.ex. Streptokocker
- Gonorré
- Jästsvamp

Bakt set, blå kork
(rekv nr 204) (rekv nr 206 för barnprovtagning)

Används för:
- Nasopharynxodling

Bakt set, orange kork
(rekv nr 205)

Används för odling av sekret från:
- Uretra
- Öga
- Öra (hörselgång)

Faecesrör, brun kork
(rekv nr 208)

Används för:
- Clostridium difficile-toxin
- Parasiter
- Helicobacter pylori-antigen
- Norovirus RNA
- Gatroenterit viruspanel RN/DNA

Patientinstruktion, avföringsprov

Glasrör
(rekv nr 214)

Används för:
- Svamp (dermatofyter) DNA/odling

Sputumburk och ytterburk
(rekv nr 213)

Används för:
- Allmän odling
- TB (mykobakterier)

Multi-collect-rör
(rekv nr 212)

Används för:
- Chlamydia trachomatis DNA
- Gonokocker DNA

Patientinstruktion, Urinprov

Patientinstruktion, Urinprov+Vaginalsekret

Virusset, grön kork, tjock pinne

(rekv nr 216)

Används för prov från svalg, blåsor etc. för:
- Virus (t.ex. Norovirus, Gastro-panel) RNA/DNA
- Mycoplasma pneumoniae DNA
- Chlam. pneumoniae DNA
- Pertussis DNA

Virusset, grön kork, tunn pinne

(rekv nr 217)

Används för prov från nasopharynx för:
- Virus (t.ex. influensa, RSV) RNA/DNA
- Pertussis DNA
- Chlam. pneumoniae DNA
- Mycoplasma pnemoniae DNA

Blododlingsflaskor, aerob och anaerob
(rekv nr 218 och 219)

Används för:
- Blododling

Gelrör, blod
(tillhandahålls av kund)

Används för:
- Serologisk analys

 

EDTA-rör
(tillhandahålls av kund)

Används för:
- Hepatit B, DNA
- Hepatit C, DNA
- HIV, RNA

 

Biopsirör
(rekv nr 221)

Används för:
- Helicobacter pylori biopsi
OBS! Frysvara, skickas EJ fredagar eller dag före helg.

 

Erbjuds här:

Medilab Klinisk mikrobiologi
Telefon: 08-123 191 20
Adress: Nytorpsvägen 30