Provmärkning och provpackning

Det är mycket viktigt att identitet mellan prov och remiss framgår tydligt. Felaktigt märkta eller omärkt prov analyseras inte. För märkning av prov, använd remissens nummeretiketter som är försedda med streckkod.

 

För detaljerad information om hur prover ska packas se broschyren ”Packa provet rätt” på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Erbjuds här:

Medilab Klinisk mikrobiologi
Telefon: 08-123 191 20
Adress: Nytorpsvägen 30