Klinisk mikrobiologi

Avdelningen erbjuder ett stort antal analyser och undersökningar inom bakteriologi, virologi, parasitologi och mykologi.

Laboratoriet använder en kombination av serologiska och molekylärbiologiska metoder, odling och mikroskopi.

Vid behov ger laboratoriet beställare stöd i val av analyser och undersökningar samt tolkning av svar.

Erbjuds här:

Medilab Klinisk mikrobiologi
Telefon: 08-123 191 20
Adress: Nytorpsvägen 30

Provtagningsanvisningar

Här hittar du information om analyser och provtagningsanvisningar.

Remittentinformation

Medilab vill vara en tillgång för hälso- och sjukvården genom att erbjuda en kostnadseffektiv och snabb laboratorieservice.

Svarsrutiner och provsvar

Mottagare med journaldatasystem får elektroniska provsvar. Kunder som får sina prover hämtade med bil får provsvar på papper i samband med denna hämtning, övriga med post.

Provtransport

De flesta prov bör anlända till laboratoriet inom ett dygn efter provtagning. Flertalet prov ska kylförvaras i väntan på transport.

Provtagningsmaterial

Medilab tillhandahåller och skickar provtagningsmaterial, remisser och förfrankerade transportpåsar kostnadsfritt till kunder.

Provmärkning och provpackning

Det är mycket viktigt att identitet mellan prov och remiss framgår tydligt. Felaktigt märkta eller omärkt prov analyseras inte.

Kontroll av autoklav och hetluftssterilisator, sporprov

På Medilab utför vi kontroll av autoklav och hetluftssterilisator på uppdrag av bland annat tandläkare...

Antibiotikaresistens och resistensbestämning

Ackrediteringsuppgifter

Laboratoriet är ackrediterat enligt SS-EN ISO 15189:2012

Aktuellt och LabInfo

Här informerar vi om nya metoder, förändring av befintliga metoder och annan information som berör verksamheten.

Synpunkter och klagomål

Här kan du kontakta oss via e-post för att lämna synpunkter och klagomål.


Kontaktpersoner

 

Mattias Karlsson
Verksamhetschef
072-353 09 82
mattias.karlsson@synlab.se
Torbjörn Kjerstadius
Överläkare
torbjorn.kjerstadius@synlab.se
Ulla Östergren
Överläkare
ulla.ostergren@synlab.se