Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi erbjuder ett stort antal analyser och undersökningar inom bakteriologi, virologi, parasitologi och mykologi. Diagnostik sker genom en kombination av serologiska och molekylärbiologiska metoder, odling och mikroskopi. 

Provtagningsmateriel

Här hittar du information om provtagningsmateriel för mikrobiologiska analyser och undersökningar.

Packning och transport av mikrobiologiska prover

Här hittar du information om hur prover packas och transporteras.

Kontroll av autoklav och hetluftssterilisator

Instruktioner och blanketter för kontroll av autoklav och hetluftssterilisator.

Informationsmaterial

Här hittar du publicerat informationsmaterial från avdelningen.

Ackrediteringsuppgifter

Laboratoriet är ackrediterat enligt SS-EN ISO 15189:2012

Synpunkter och klagomål

Här kan du kontakta oss via e-post för att lämna synpunkter och klagomål.


Kontaktpersoner

Mattias Karlsson
Verksamhetschef
072-353 09 82
mattias.karlsson@synlab.se
Torbjörn Kjerstadius
Överläkare
torbjorn.kjerstadius@synlab.se
Ulla Östergren
Överläkare
ulla.ostergren@synlab.se