Venprovtagning

Ett korrekt analysresultat förutsätter att patienten förberett sig enligt anvisningar, att provet tagits på rätt sätt och att provet hanterats korrekt innan det kommit till laboratoriet. Alla anvisningar om detta finns i Provtagningsanvisningarna.

 

Generella förberedelser

Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen och avstå från rökning de närmaste timmarna före provtagningen.

Fasteprov

De analyser som bör tas fastande är på remiss och i förteckningen markerade med "f" före analysnamnet. Glukos ska tas fastande när diagnosen diabetes ska ställas. Fasteprov innebär att man inte får äta 8-12 timmar före provtag­ningen. Ett halvt glas vatten är tillåtet.

Dygnsvariation

En del ämnen varierar i koncentration under dygnet t ex järn och en del hormoner. För dessa krävs standardiserade provtagningstider, se under respektive analys.

Läkemedelsanalyser

För de flesta läkemedel är det stora variationer i serumkoncentration under dygnet beroende på dos, administrationssätt, absorptionsgrad och eliminationshastighet, metabolism och utsöndring. Vid provtagning för terapikontroll bör provet tas före morgondos.

Venprovtagning

 • Patienten bör sitta cirka 15 minuter innan provtagning för att referensintervallen för analyserna är gjorda efter mätningar i prover som är tagna efter 15 minuter sittande. I stående pressas en del av plasmavallen ut genom kärlväggen ut i interstitiella rummet och plasmavolymen minskar med cirka 12 procent. Detta leder till att koncentrationerna av celler, makromolekyler och små proteinbundna molekyler ökar i koncentration med cirka 5 - 15 procent. Det gäller t ex analyserna Hb, leukocyter, erytrocyter, kalcium, plasmalipider, immunglobuliner m fl.
  I stående minskar även blodtrycket vilket ger ökade koncentrationer av t ex. aldosteron, renin, adrenalin och noradrenalin.
 • Remisser och rör märks i direkt samband med provtagningen med etiketter från remissen, streckkodsetiketter eller etikett med namn och personnummer.
  Etiketten måste vara rätt placerad, rakt och högst upp mot korken.
  Rätt placerade etiketter

  För blod­gruppering se nedan.
 • Provtagaren ska försäkra sig om patientens identitet. Om patienten inte är känd av provtagaren ska patienten legitimera sig. Patientens uppgifter ska kontrolleras mot namn och personnummer på samtliga remisser.
 • För prov till blodgruppserologisk undersökning ska provtagaren med sin namnteckning intyga att korrekta identitetsuppgifter finns på remiss och provrör. Rören ska vara märkta före provtagningen med personnummer och namn.
 • Vid punktionen ska huden vara torr från desinfektionsmedel för att undvika hemolys.
 • Om stas måste användas ska den släppas så snart röret börjar fyllas. Patienten får inte "pumpa" eller knyta handen. Muskelarbete leder till förhöjda kaliumkoncentrationer och förändrade koncentrationer av proteiner och proteinbundna ämnen.
 • I provtagningsanvisningarna finns information om vilken rörtyp som ska användas. Rör utan tillsats eller gel fylls före rör med tillsats. Se rörordning här.
  Rör med tillsats (antikoagulantia) EDTA, citrat eller heparin måste fyllas tills vakuumverkan upphör för att det ska bli rätt pro­portion mellan blod och tillsats. Vänd alla rör 10 gånger omedelbart efter provtagningen för att undvika koagelbildning. Alternativt lägg rören direkt vid provtagningen på en vagga.
 • Kontrollera efter provtagningen att alla prover är tagna och att rör och remisser är märkta. Provtagaren sätter sin signatur på remissen.

Erbjuds här:

Synlab Klinisk kemi
Telefon: 08-123 191 60
Adress: Nytorpsvägen 30