Packning av prover inför transport

För att hanteringen av inkomna prover ska bli säker och smidig ska proverna packas enligt denna beskrivning.

 

Packning av prover som ska transporteras i transportlåda

Prover som ska till avdelningen för klinisk kemi respektive mikrobiologi hålls skilda från varandra. Det är viktigt att proverna transporteras på rätt sätt. För mikrobiologiska prover, se Provtransport.

Packning av lådan

Antingen skickas proverna i separata lådor, separata provrörsställ eller i tydligt separerade rader i provrörsstället.

Sortering i provrörsstället

Börja alltid med att ställa proverna längst bak till vänster i provrörsstället. Fortsätt sedan att packa från vänster till höger, bakifrån och framåt. Se mall nedan.
Remisser läggs så att det första provets remiss kommer överst.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Akuta prover placeras längst fram till höger i provrörsstället (hur många placeringar som måste användas beror på antal rör till den akutmärkta remissen). Remisserna till dessa prover ska alltid ligga längst fram i plastfickan. Märk både rör och remiss med röd etikett.

Provmaterial som inte kan placeras i provrörstället, till exempel sputumburkar, ska placeras vid sidan om provrörsstället i plastpåsen. Remisser till dessa prov placeras i egen plastficka utanför plastpåsen. Om en remiss har fler prov som placeras utanför provrörsstället ska dessa hållas samman med till exempel gummisnodd eller plastpåse.

Prover med elektroniska remisser sorteras för sig och blandas inte med prover som har pappersremisser.

Det färdigsorterade provrörsstället placeras i därför avsedd plastpåse som försluts med en "klämma". I plastpåsen finns en absorberande duk som ska kunna suga upp hela transportvolymen i händelse av läckage.
Remisserna läggs i plastfickor utanför plastpåsen. Frysklampar placeras utanför plastpåsen.

Innan proverna skickas är det viktigt att försäkra sig om att de skickas på korrekt sätt, då vissa analyser till exempel P-PK(INR) ska inte transporteras i kyla. Se under aktuell analys i Provtagningsanvisningar.

Plombering

Transportlådan försluts med röd plombering om den innehåller akuta prover eller frysta prover. Blå plombering används om lådan endast innehåller rutinprover. Obruten plombering visar att ingen obehörig person varit inne i lådan under transporten.

Packning av prover i transportpåse som skickas med post

Innan proverna postas, försäkra dig om att de är rätt hanterade och skickas på korrekt sätt.

För hantering av prover, se Hantering/Hållbarhet för aktuell analys i Provtagningsanvisningar samt under Provberedning.

Serum från gelrör behöver inte avskiljas om serumet är helt fritt från blodkroppar och når laboratoriet inom 24 timmar.

Placera rören i transporthylsa (art.nr 406) eller transportkassett för 6 rör (art.nr 404). Används transportkassett måste någon form av absorbent användas i händelse av läckage.

Lägg transporthylsan/kassetten samt tillhörande remisser i samma vadderade transportpåse. Detta är viktigt om flera påsar skickas, då det tyvärr händer att dessa inte kommer till laboratoriet samtidigt. Om pappersremisser används ska dessa vikas på mitten och placeras i påsen. Förslut påsen noga.

Provförsändelse ska alltid ha märkning UN3373 och Biologiskt material kategori B.

Skicka inte prov på fredagar eller dag före helgdag. Se till att ni använder en postlåda som töms samma dag, så att proverna når laboratoriet inom 24 timmar.
OBS! Vid långa helger (mer än två dagar) ska det avhällda serum/plasmaprovet frysas.
Viktigt! Ange på remissen (eller röret om beställningen är elektronisk) att provet varit fryst. Använd plaströr med propp för avhällning av serum/plasma/urin, 5 ml (art.nr 116)

Vid frågor kontakta provmottagningen 
tfn: 08- 123 191 53 eller 08-123 191 65

Erbjuds här:

Medilab Klinisk kemi
Telefon: 08-123 191 60
Adress: Nytorpsvägen 30