Automationsbana på Medilab

Med den nya instrumentplattformen på centrallaboratoriet i Täby integreras och centreras pre- och postanalys, kemi, immunkemi, serologi, allergi, autoimmunitet, hematologi och koagulation på ett högeffektivt sätt. Laboratoriet är designat för att optimera verksamheten. Det gör att processen från det att provet kommer till oss på SYNLAB Medilab till analys och provsvar går snabbt och säkert.

Tillsammans med avancerad mellanmjukvara och ett modernt laboratoriedatasystem har SYNLAB Medilab därmed ett av världens modernaste laboratorier.