Serviceavdelningen

Vår serviceavdelning planerar logistik av provtransporter och ansvarar för beställning och leveranser av provtagningsmaterial till kunder.

 

Transportservice

SYNLABs egna transportbilar hämtar prover dagligen i Stockholmsområdet, vi kör från Järna i söder till Uppsala i norr. Vi kör enligt fasta turer.

Vi erbjuder också andra transportlösningar och hämtning av akuta prover med externa samarbetspartners över hela Sverige.

 

Provtagningsmaterial och remisser

Vi tillhandahåller provtagningsmaterial, transportmaterial och remisser till våra kunder. Kontakta oss eller titta på vår materialrekvisition för att se vilket materiel som finns att beställa.

 

Leveransadresser

Prover

SYNLAB Sverige
Avdelningsnamn
Via provinlämningen
Nytorpsvägen 30 
183 71 Täby

Övrigt gods

SYNLAB Sverige
Avdelningsnamn
Ev. kontaktperson

Via godsmottagningen
Nytorpsvägen 32 
183 71 Täby

 

Kontaktpersoner på serviceavdelningen

Erik Norberg, Servicechef
Tfn: 08-123 191 12, 08-123 191 10
Fax: 08-123 191 11
erik.norberg@synlab.se

Transport- och logistikfrågor
Tfn: 08-123 191 10
Fax: 08-123 191 11
transport.medilab@synlab.se

Jonas Westberg, Materialutskick
Tfn: 08-123 191 18
Fax: 08-123 191 11
order.medilab@synlab.se

Provtagningsmateriel - Mikrobiologi

Här hittar du information om provtagningsmateriel för mikrobiologiska analyser och undersökningar.

Materielrekvisition

Här kan du öppna och skriva ut blankett för beställning av materiel.