Ackreditering

Vårt kliniska laboratorium är ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO 151 89:2012

Ackrediteringsnummer: 10367

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringsmärke 10367