Centrallaboratorium / Om oss

SYNLAB Medilab erbjuder den svenska hälso- och sjukvården en högkvalitativ och effektiv laboratoriemedicinsk service med hög tillgänglighet. Vi erbjuder även kvalitetsstöd till vårdenheter som utför patientnära analyser. SYNLAB Medilab är en del av Europas största laboratoriekoncern, SYNLAB Group, som finns i mer än 40 länder, på fyra kontinenter och med över 20 000 anställda. Vi är marknadsledande i Europa inom medicinsk laboratorieservice. Mer information om SYNLAB Group, finns på vår globala webbplats.

SYNLAB Medilab är en av Sveriges största leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster inom Klinisk kemi, immunologi, mikrobiologi samt patologi och cytologi. Vår verksamhet är landsomfattande med centrallaboratorium i Täby och tolv närlaboratorier i Stor-stockholm och ett i Uppsala. Under 2018 utförde vi cirka 7 miljoner analyser.

Vårt servicekoncept är format genom mer än 40 års erfarenhet av kvalificerade kunder inom hälso- och sjukvården - öppen specialistvård, sjukhuskliniker och företagshälsovård. Vår styrka bygger på medarbetarnas engagemang och att vi kan visa kvalitet i alla led.

 

Fakturahantering

Leverantörsfakturor

Information om leverantörsfakturor kan du hitta här. Vid frågor om fakturahantering, vännligen kontakta administrativ chef Marié Carlsson via e-post.

 


Kundfakturor

För kontakt med ekonomiavdelningen rörande frågor kring kundfakturor kan ni kontakta oss via e-post. Under juli månad kan det vara förlängda svarstider på era ärenden till ekonomiavdelningen. Vi tackar för ert överseende med detta. Vid akuta ärenden vänligen kontakta kundtjänst på telefonnummer 08-123 191 00. 

Vår webbplats

Vår webbplats använder cookies för att underlätta för dig som besökare och ger oss möjlighet att utveckla vår wepplats. Vi får genom användandet av kakor inte någon tillgång till din personliga information. Du kan som besökare ta bort eller blockera kakor på din dator via din webbläsare.

 

Kontaktinformation

Kundtjänst har ordinarie öppettider helgfria vardagar kl. 8.00-16.30 och nås på telefonnummer 08-123 191 00.

 

OM FÖRETAGET

Företagets juridiska namn: SYNLAB Sverige AB
Säte: Täby
Organisationsnummer: 559179-2881


Information

Ackreditering

Laboratoriet är ackrediterat enligt SS-EN ISO 15189:2012

Bli kund hos oss

Här finns kontaktuppgifter för dig som vill bli kund hos oss.


Våra avdelningar

Klinisk kemi

Rutinanalyser samt mer avancerade specialanalyser
På kliniskt kemiska laboratoriet erbjuder vi ett brett sortiment av såväl vanliga rutinanalyser som andra mer avancerade...

Klinisk mikrobiologi

Analyser inom bakteriologi, virologi, parasitologi, mykologi (svamp)
På avdelningen för Klinisk mikrobiologi erbjuder Medilab ett omfattande sortiment av rutinanalyser och mer...

Klinisk patologi och cytologi

Punktionscytologi, exfoliativ cytologi
Medilabs service omfattar patologi med specialisering på bland annat dermatopatologi och gastrointestinal...

MTI/IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för förvaltningen av laboratorieinformationssystem inklusive e-remisser och e-svar.

Serviceavdelningen

Serviceavdelningen ansvarar för provtransporter och leveranser av material.