SYNLAB Medilab centrallaboratorium

SYNLAB Medilab, tidigare Aleris Medilab, är ett laboratoriemedicinskt centrum för den svenska hälso- och sjukvården. Med all laboratorieverksamhet samlad under ett tak kan vi erbjuda våra kunder en förenklad och effektiv laboratoriemedicinsk service.

SYNLAB Medilab är en av Sveriges största leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster inom Klinisk kemi, immunologi, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi och cytologi. Verksamheten är landsomfattande med centrallaboratorium i Täby och tolv närlaboratorier i Stor-stockholm och ett i Uppsala.

Under 2018 utförde vi cirka 7 miljoner analyser.

Vårt servicekoncept är format genom mer än 40 års erfarenhet av kvalificerade och krävande kunder inom hälso- och sjukvården, öppen specialistvård, sjukhuskliniker och företagshälsovård. Vår styrka bygger på medarbetarnas engagemang och att vi kan visa kvalitet i alla led.

Kompetens, maximal tillgänglighet för våra kunder och effektiva rutiner är våra honnörsord. Vi vill vara en tillgång för hälso- och sjukvården genom att erbjuda en kostnadseffektiv laboratorieservice. Vi erbjuder även kvalitetsstöd till vårdenheter som utför patientnära analyser.
Vår laboratorieverksamhet är kvalitetsackrediterad enligt ISO/IEC 15189 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Medilabs verksamhet innefattar provbunden laboratoriemedicinsk service inom:


SYNLAB Medilab är en del av Europas största laboratoriekoncerner, SYNLAB Group, som finns i mer än 40 länder, på fyra kontintenter och med över 20 000 anställda. Vi är marknadsledande i Europa inom medicinsk laboratorieservice.
SYNLAB kommer att fortsätta att erbjuda Medilabs kunder laboratoriemedicinsk diagnostik med hög kvalitet och service, och fortsätter att utveckla serviceerbjudanden till  hälso- och sjukvården, med Centrallaboratorium  i Täby och vid 13 Närlaboratorier.


Kontaktuppgifter till ansvariga hittar du på respektive avdelnings sida.
Mer om SYNLAB Group www.synlab.com

Erbjuds här:

Medilab Centrallaboratorium och administration
Telefon: 08-123 191 00
Adress: Nytorpsvägen 28-32


Våra laboratorier

Klinisk kemi

Rutinanalyser samt mer avancerade specialanalyser
På kliniskt kemiska laboratoriet erbjuder vi ett brett sortiment av såväl vanliga rutinanalyser som andra mer avancerade...

Klinisk mikrobiologi

Analyser inom bakteriologi, virologi, parasitologi, mykologi (svamp)
På avdelningen för Klinisk mikrobiologi erbjuder Medilab ett omfattande sortiment av rutinanalyser och mer...

Klinisk patologi och cytologi

Punktionscytologi, exfoliativ cytologi
Medilabs service omfattar patologi med specialisering på bland annat dermatopatologi och gastrointestinal...

Närlaboratorier / provtagningsenheter

För provtagning, medtag remiss eller provtagningsunderlag
Medilab har ett flertal närlaboratorier dit du som patient kan komma för blodprovstagning utan tidsbeställning.


Relaterad information

Provtagningsanvisningar

Här hittar du information om analyser och provtagningsanvisningar.

Angående upphandling laboratoriemedicinska tjänster

Information till dig med kostnadsansvar för laboratoriemedicinsk service.

Remittentinformation

Medilab vill vara en tillgång för hälso- och sjukvården genom att erbjuda en kostnadseffektiv och snabb laboratorieservice.

Patientinformation

Här hittar du som patient bland annat information om olika provtagningar och förberedelser inför vissa provtagningar.

Bli kund hos oss

Här finns kontaktuppgifter för dig som vill bli kund hos oss.

Materialrekvisition

Här kan du öppna och skriva ut serviceavdelningens blankett för beställning av material.