Lab & Provtagning

Undersökning och utredning av symtom och besvär innefattar ofta provtagningar av olika slag. Det kan vara t ex blodprover, urinprover, prover från näsa och svalg, biopsier och punktioner.

Medilab har ett flertal närlaboratorier i Stockholm och Uppsala dit du som patient kan komma för blodprovtagning utan tidsbeställning. Proverna analyseras sedan på närlaboratoriet eller vid vårt centrallaboratorium i Täby, Stockholm. Där finns avdelningar inom Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk patologi och cytologi.

För att komma till oss behöver du en remiss från din läkare. Ibland behöver man förbereda sig inför en provtagning, läs mer om det i provtagningsanvisningar. Svaret på undersökningen får du av din läkare.

Patientinformation

Här hittar du som patient bland annat information om olika provtagningar och förberedelser inför vissa provtagningar.

Närlaboratorier / provtagningsenheter

För provtagning, medtag remiss eller provtagningsunderlag
Medilab har ett flertal närlaboratorier dit du som patient kan komma för blodprovstagning utan tidsbeställning.

Ny remiss för Hälsokontroll

Sedan 2019-05-22 har vi ny remiss för hälsokontroll


För dig som remittent

Provtagningsanvisningar

Här hittar du information om analyser och provtagningsanvisningar.

Remittentinformation

Medilab vill vara en tillgång för hälso- och sjukvården genom att erbjuda en kostnadseffektiv och snabb laboratorieservice.

Medilab

Centrallaboratorium
Medilab är ett laboratoriemedicinskt centrum för den svenska hälso- och sjukvården. Med all...

Klinisk kemi

Rutinanalyser samt mer avancerade specialanalyser
På kliniskt kemiska laboratoriet erbjuder vi ett brett sortiment av såväl vanliga rutinanalyser som andra mer avancerade...

Klinisk mikrobiologi

Analyser och undersökningar inom bakteriologi, virologi, parasitologi och mykologi
På avdelningen för Klinisk mikrobiologi erbjuder Medilab ett omfattande sortiment av rutinanalyser och mer...

Klinisk patologi och cytologi

Punktionscytologi, exfoliativ cytologi
Medilabs service omfattar patologi med specialisering på bland annat dermatopatologi och gastrointestinal...