Välkommen till SYNLAB Sverige

Vi tillhandahåller laboratoriemedicinska tjänster av hög kvalitet. SYNLAB erbjuder analysrådgivning, provtagning, analys och tolkning av resultat. Vi är ett ackrediterat medicinskt laboratorium och bedriver ett kontinuerligt kvalitetsarbete. 
Aktuell information

Aktuell information och nyheter om vår verksamhet.

För dig som patient

Information om våra närlaboratorier, provtagningar och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Provtagningsanvisningar

Analysinformation och instruktioner för provtagning.

För dig som remittent

Beställningar av material och transporter, information om remisser och svar etc.

Om oss

Mer om SYNLAB Sverige.


Våra avdelningar

Klinisk kemi

Rutinanalyser samt mer avancerade specialanalyser
Vårt kliniskt kemiska laboratorium erbjuder ett brett sortiment av vanliga rutinanalyser som andra mer...

Klinisk mikrobiologi

Analyser och undersökningar inom bakteriologi, virologi, parasitologi och mykologi
Klinisk mikrobiologi erbjuder ett stort antal analyser och undersökningar inom bakteriologi, virologi, parasitologi...

Klinisk patologi och cytologi

Punktionscytologi, exfoliativ cytologi
SYNLAB:s service omfattar patologi med specialisering på bland annat dermatopatologi och gastrointestinal...


Laboratoriet är ackrediterat enligt SS-EN ISO 15189:2012 med ackrediteringsnummer 10367.